• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
סשן צילומי הריון יכול להתקיים יחד עם הבן זוג או בלעדיו - הכל תלוי בך.
הצילומים מתקיימים בסטודיו, כמו כן, ניתן לערוך את הצילומים בטבע, באתרי צילום יפים ומיוחדים.
1